Kiedy i jak powiadomić PZU o wyjeździe

Chcesz wypowiedzieć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w PZU? Zwróć uwagę na okoliczności, w jakich ten list może zostać napisany, a także na to, jak go skomponować. Poniżej zamieszczamy również adresy, na które należy wysłać zawiadomienie.

Zakres odpowiedzialności każdej firmy ubezpieczeniowej jest taki sam. Z tego powodu ubezpieczyciele konkurują głównie ceną. Aby dowiedzieć się, jak zrezygnować z ubezpieczenia OC PZU, bo znalazłeś lepszą ofertę, czytaj dalej artykuł na końcu tego wpisu. Krok po kroku przeprowadzimy Cię przez proces wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC z PZU.

To zależy od warunków Twojej polisy ubezpieczeniowej PZU.

Ubezpieczenie od szkód wyrządzonych przez osoby trzecie jest zwykle kupowane przez kierowcę na rok w ramach rutynowej praktyki. W niektórych przypadkach polisy ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej mogą być jednak anulowane wcześniej. Jest to możliwe, jeśli:

okres obowiązywania umowy dobiega końca
Wypowiedzenia umowy nie później niż na jeden dzień przed upływem 12 miesięcy od jej zawarcia, jeśli tak jest. Prosimy o podanie tej podstawy prawnej w swoim piśmie: Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,

fakt, że jesteś ubezpieczony przez więcej niż jedną firmę ubezpieczeniową
Z jakiegokolwiek powodu możliwe jest, że podpisałeś nową umowę odpowiedzialności cywilnej bez anulowania tej, którą wcześniej kupiłeś od PZU. W wyniku tego masz prawo do wypowiedzenia umowy (podstawa prawna: art. 28 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). Ważne jest, aby zrobić to jak najszybciej, ponieważ ubezpieczyciel będzie mógł zażądać zapłaty składki za termin, w którym był należny;

W ramach zakupu samochodu uzyskałeś ubezpieczenie od zobowiązań wobec osób trzecich
Nowi właściciele samochodów zazwyczaj otrzymują polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ramach transakcji. Masz prawo do anulowania umowy ubezpieczeniowej, jeśli znajdziesz lepszą ofertę po zapisaniu się do udzielonej ci ochrony. Wystarczy przytoczyć jako swój organ art. 31 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Doszedłeś do porozumienia przez internet, czyli (telefonicznie, przez internet)
PZU posiada stronę internetową, na której możesz wykupić ubezpieczenie OC. Masz możliwość anulowania umowy, jeśli pojawi się lepsza oferta. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przewiduje taką możliwość na podstawie art. 40 ustawy Nie musisz podawać powodu odstąpienia od umowy, ale musisz przestrzegać 30-dniowego limitu, jeśli zdecydujesz się to zrobić.

Wypowiedzenie polisy OC w PZU

Musisz napisać pismo do PZU, jeśli chcesz zrezygnować z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Należy podać następujące dane:

W celu wypowiedzenia wykupionej w PZU polisy OC, która została automatycznie przedłużona wystarczy napisać: „Wnioskuję o wypowiedzenie umowy w trybie art. 28 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczenie obowiązkowe, Ubezpieczony.”
Właściciele pojazdów są zobowiązani do podpisania pisma własnoręcznie z prośbą o zwrot kosztów.

Do wniosku należy przesłać dokumentację ze sprzedaży lub darowizny, nawet jeśli anulujesz polisę OC w PZU.

 

 

Zobacz także:

Jak ubezpieczyć auto nie będąc właścicielem?

Ubezpieczenie dealerskie

Wypowiedzenie umowy OC

Wycena aut używanych

Historia pojazdu po numerze rejestracyjnym

Jaki silnik do gazu

Chcesz wypowiedzieć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w PZU? Zwróć uwagę na okoliczności, w jakich ten list może zostać napisany, a także na to, jak go skomponować. Poniżej zamieszczamy również adresy, na które należy wysłać zawiadomienie. Zakres odpowiedzialności każdej firmy ubezpieczeniowej jest taki sam. Z tego powodu ubezpieczyciele konkurują głównie ceną. Aby dowiedzieć się, jak zrezygnować…

https://beesafe.pl/kalkulator-oc-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-oc/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-samochodu/ https://beesafe.pl/najtansze-oc/