Kary za nieprzeprowadzenie przeglądu technicznego – co nas czeka?

Czy kiedykolwiek zostałeś zatrzymany przez policję i odkryłeś, że nie posiadasz legalnego badania technicznego? To może być zaskoczeniem. W Polsce właściciel samochodu odpowiada za stan techniczny pojazdu i ma obowiązek wykonywania rutynowych badań technicznych. W rezultacie wymagane są testy, a jazda bez kontroli ma szereg poważnych implikacji. Jakie są niebezpieczeństwa braku kontroli pojazdu? Co zmieniło się na rok 2021?

Właściciele wszystkich pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym samochodów osobowych, ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieżnych oraz motocyklistów, zobowiązani są do poddania się badaniom technicznym. Częstotliwość tych kontroli różni się w zależności od rodzaju i wieku pojazdu. Możemy wnioskować, że większość kierowców ma obowiązek zgłaszania się na przeglądy techniczne przynajmniej raz w roku. Oczywiście są wyjątki. W przypadku zakupu nowego pojazdu, pierwsze badanie techniczne należy przeprowadzić w ciągu trzech lat od rejestracji, a drugie badanie w ciągu dwóch lat po pierwszym. Kolejne przeglądy techniczne należy przeprowadzać co 12 miesięcy.

Prowadzenie samochodu bez kontroli jest nieopłacalne. W przypadku oględzin brak obowiązkowej oceny technicznej może mieć niekorzystne reperkusje. Jednocześnie opłata za brak przeglądu niekoniecznie musi być najgorszą sankcją. Co się stanie, jeśli badanie wykaże, że pojazd nie był kontrolowany?

Jeśli zapomnisz o przeglądzie technicznym i zostaniesz zatrzymany przez policję lub Inspekcję Transportu Drogowego, możesz zostać ukarany mandatem do 500 zł za jazdę bez badania technicznego. Na szczęście ustawodawca nie przewidział dodatkowych punktów za to wykroczenie. Jeśli termin kontroli przypadał zaledwie kilka dni wcześniej, może to skutkować mandatem i pouczeniem. Jeśli jednak przez wiele miesięcy jeździłeś bez kontroli, spotkasz się z poważniejszymi reperkusjami.

Gdy oględziny wykażą, że nie przeprowadzono przeglądu technicznego, można liczyć na zachowanie dowodu rejestracyjnego i przekazanie pojazdu do przeglądu technicznego, który powinien nastąpić w ciągu siedmiu dni. Wcześniej skonfiskowano dowód rejestracyjny i wydano specjalne dokumenty uprawniające do przejazdu do stacji kontrolnej w celu przeprowadzenia kontroli. Obecnie kierowcy nie muszą przedstawiać dowodu rejestracyjnego. W rezultacie jego odosobnienie jest wirtualne. Policja ma stały dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPiK, co pozwala na weryfikację aktualnej dokumentacji Twojego pojazdu. Jeśli policja stwierdzi, że nie zdałeś egzaminów technicznych, zawiesi Twój dowód rejestracyjny w systemie CEPiK. To wystarczy. W związku z tym kierowca zatrzymanego pojazdu musi niezwłocznie przeprowadzić kontrolę techniczną i zgłosić się do urzędu lub policji z wynikami oględzin.

Jeżeli okaże się, że samochód zatrzymany do kontroli od dłuższego czasu nie był sprawdzany, a policjant ma wątpliwości co do stanu technicznego pojazdu, samochód nie będzie mógł dalej brać udziału w ruchu drogowym, a jego właściciel będzie ponosił dodatkowe koszty , zaczynając od holowania pojazdu na najbliższy parking. Płacenie za lawetę to kolejna kara za nie zbadanie samochodu w tym przypadku.

Odmowa rekompensaty może być jedną z najpoważniejszych konsekwencji braku badania technicznego. Zgodnie z przepisami pojazd, który nie został poddany aktualnym przeglądom technicznym, nie jest zdatny do ruchu drogowego. Brak sprawdzenia pojazdu po wypadku lub stłuczkach może skutkować odmową wypłaty odszkodowania lub zmniejszeniem wypłacanego świadczenia. Gdy badanie techniczne było nieaktualne i miało wpływ na uszkodzenie, roszczenie AC może zostać zmniejszone lub odrzucone. W przypadku winy cywilnej sprawcy nie grozi kara, a kara często ogranicza się do grzywny.

Brak przeglądu w 2021 r. może skutkować jeszcze jednym niekorzystnym wynikiem. Jeśli spóźnisz się z przeglądem o więcej niż 30 dni, na stacji kontroli pojazdów zostaniesz obciążony podwójną kwotą za jej wykonanie. Ustawodawca chce tym samym zmusić nas do zagwarantowania aktualności badań, a jednocześnie generować większe dochody dla kasy Transportowego Dozoru Technicznego, która otrzyma te dodatkowe pieniądze. Ustawa jest już w trakcie prac i ma zostać wprowadzona w II kwartale 2021 r.

Jeżeli inspekcja wykryła braki w badaniach technicznych naszego pojazdu i policja usunęła nam dowód rejestracyjny, nawet jeśli tylko hipotetycznie, musimy niezwłocznie przeprowadzić badanie techniczne pojazdu. Po zakończeniu badania i pozytywnej opinii stacji kontroli pojazdów otrzymamy certyfikat ważny 30 dni. Jeśli posiadamy rejestrświadectwo trakcyjne, będzie on oznaczony datą ostatniej kontroli.

 

 

Zobacz podobne wpisy:

Rejestracja samochodu w 2021

Utrata prawa jazdy

Akcyza na samochód

Zmiana danych w polisie OC

Przekroczenie terminu płatności raty za OC i AC

OC przez internet

Czy kiedykolwiek zostałeś zatrzymany przez policję i odkryłeś, że nie posiadasz legalnego badania technicznego? To może być zaskoczeniem. W Polsce właściciel samochodu odpowiada za stan techniczny pojazdu i ma obowiązek wykonywania rutynowych badań technicznych. W rezultacie wymagane są testy, a jazda bez kontroli ma szereg poważnych implikacji. Jakie są niebezpieczeństwa braku kontroli pojazdu? Co zmieniło…

https://beesafe.pl/kalkulator-oc-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-oc/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-ac/ https://beesafe.pl/ubezpieczenie-samochodu/ https://beesafe.pl/najtansze-oc/